اقتصاد مهندسی

اقتصاد مهندسی

اقتصاد مهندسی


در مقاله پیش رو به بررسی و تجزیه و تحلیل علم اقتصاد مهندسی می پردازیم.

اقتصاد مهندسی (Engineering Economy):

اقتصاد مهندسی، یکی از شاخه های علم اقتصاد است که امروزه از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. این شاخه از اقتصاد روش های تحلیلی مختلفی را که برای برآورد کردن هزینه و ارزش گذاری سیستم ها، فرآورده ها و خدمات به کار می روند، بررسی می کند. دو عامل اقتصادی و فنی تاثیری پایاپای در موفقیت فرد در حل مسائل مهندسی دارند و در واقع هر مهندسی در قبال تفسیر اقتصادی کار خود کاملا مسئول است.

در نتیجه، مهندسان باید بر مفاهیم بنیادی و پایه ای تحلیل های اقتصادی اشراف داشته باشند تا بتوانند بین جنبه های فنی و اقتصادی کار های مهندسی ارتباط درست و معنا داری برقرار کنند و در اینجاست که اهمیت اقتصاد مهندسی خود را نشان می دهد.

در نگاهی تخصصی تر می توان اظهار داشت که اقتصاد مهندسی در واقع شامل مجموعه ای از تكنيک های رياضی است که برای ساده كردن مقايسه اقتصادی پروژه های صنعتی استفاده می شوند و به عبارت دیگر، می توان آنرا ابزار تصميم گيری برای انتخاب اقتصادی ترين پروژه های مهندسی دانست.

متخصصین این حیطه با استفاده از تخصص خود، موظف هستند تا برترين پروژه را با توجه به محدوديت منابع شناسایی كند. مهندسان در کنار تلاش برای كسب تكنولوژی جديد و پيشرفته، تجزيه و تحليل اقتصادی كاملی را نیز در زمینه اجرای آن تكنولوژی انجام می دهند.

برای انجام این کار علاوه بر پارامتر های اقتصادی، پارامتر های ديگری چون عوامل فيزيكی و روانی و جلب رضايت مشتريان و… با توجه به يک رقابت كامل در بازار جهانی، همه و همه را باید مد نظر قرار دهند چرا که هر کدام به نوبه خود حائز اهمیت می باشد. “تصميم گيری صحيح” مهمترين و پایه ای ترین وظيفه و مسئوليت اصلی يک مدير است و اقتصاد مهندسی، با بررسی ماهيت تصميم و انواع تصميم گيری ها، به این مهم کمک کرده و جهت می دهد.

اهداف سازمان:

دلیل اهمیت تصمیم گیری این است که در واقع اولین قدم در راستای نیل به هدف يا هدف های سازمان می باشد. هدف های اصلی هر سازمان به طور معمول عبارتند از:

مطالعه مقاله  بازارسنجی در کسب و کارها

اقتصاد مهندسی در واقع با تسهیل فرآیند مقایسه بین موارد قابل انتخاب (گزینه های پیش رو) بر پایه اصول اقتصادی، برای تصمیم گیری عاقلانه به مهندسان و مدیران کمک شایانی می کند. این علم، در واقع با کمک به روند مقایسه بین پروژه، به انتخاب بهترین و مقرون به صرفه ترین گزینه از میان گزینه های قابل انتخاب مهندسین کمک می کند و از این رو می تواند مهم ترین و اساسی ترین ابزار تصمیم گیری مهندسین در پروژه ها به حساب بیاید.

مهندسین، در انجام پروژه های خود، به گزینه های مختلفی بر می خورند که همگی به لحاظ فنی و مهندسی قابل اجرا هستند. در این گونه موقعیت ها، انتخاب این که از میان گزینه های مختلف قابل اجرا از لحاظ فنی، کدام موارد توجیه اقتصادی دارند؛ بر عهده متخصصین اقتصاد مهندسی می باشد.

پیشگامان بی نهایت مطالعه مقاله طبقه بندی هزینه ها را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.

تصميم گيری در شرايط اطمينان در پروژه های ناسازگار

تصميم گيری در شرايط اطمينان در پروژه های ناسازگار

مهندسین نباید از این نکته غافل شوند که همان طور که قابل اجرا بودن گزینه ها و پروژه های مهندسی از نظر فنی در انتخاب شرط است، قابلیت مالی یا همان «توجیه اقتصادی» پروژه نیز با توجه به این که نقش کلیدی و مهمی را در انتخاب یک گزینه (پروژه) بر عهده دارد؛ نباید مورد بی توجهی قرار گیرد.

اشاره کردیم که اقتصاد مهندسی به تصمیم گیری بهینه کمک می کند. در ادامه به انواع مختلف تصمیم گیری اقتصادی در پروژه های مهندسی اشاره می کنیم:

تصميم گيری در شرايط اطمينان در پروژه های ناسازگار” که در مواردی که در مدل تصمیم گیری، متغیر های غیر قابل کنترل وجود نداشته باشند قابل استفاده است. این نوع از تصمیم گیری به خودی خود شامل تکنیک های مختلفی است، به چند نمونه اشاره می کنیم:

روش ارزش فعلی:

بعد از تبديل ارزش آتی همه دريافت ها و پرداخت ها به ارزش فعلی یا به عبارتی همان زمان مبدا پروژه (که در صورتی که زمان این محاسبه مبدا ما باشد همان زمان محاسبه در نظر گرفته می شود) در صورتی که ارزش فعلی خالص به ازای حداقل نرخ جذب كننده برای یک پروژه منفی یا به عبارت دیگر کوچکتر از صفر باشد، به این معناست که آن پروژه را غیر اقتصادی یا فاقد قابلیت مالی است.

مطالعه مقاله  سود بانکی

این حالت مشخص كننده اين حقيقت است كه ارزش فعلي هزينه ها بيش از ارزش فعلي درآمد ها می باشد. همان طور که می دانیم، یک پروژه در صورتی اقتصادی، دارای قابلیت مالی و بهره وری مثبت است که ارزش فعلی درآمد ها بیش از ارزش فعلی هزینه ها برآورد شود و به بیان ساده تر پروژه سود آوری خالص داشته باشد.

برای به کارگیری این روش برای تصمیم گیری باید این مهم را در نظر داشته باشیم که در مقايسه اقتصادی چند پروژه اقتصادی به روش فعلی، پروژه ای كه دارای ارزش فعلی خالص بيشتری باشد اقتصادی ترين خواهد بود.

نرخ بازگشت سرمایه:

در این روش، نرخ بازگشت سرمايه را اساس و پایه قرار می دهیم و بر این اساس پروژه ها را سنجیده و برای رد یا قبول کردن آنها تصمیم گیری می کنیم. لازم است بدانیم نرخ بازگشت سرمایه چیست؟ نرخی که تعادل درآمد ها و هزينه ها، تحت آن نرخ امكان پذير است را نرخ بازگشت سرمايه می نامند.

در شرایطی که نرخ جذب کننده شرکتی کمتر از نرخ بازگشت سرمایه حاصل از پروژه باشد، پس این پروژه سودآور و اقتصادی به نظر می رسد ولی در صورتی که نرخ بازگشت سرمایه پروژه کمتر از نرخ جذب کننده شرکت باشد به این معناست که این پروژه اقتصادی و قابل اجرا نیست.

روش نسبت منافع به مخارج:

به نام سود بر هزینه هم شناخته می شود. این روش علاوه بر طرح های خصوصی، برای بررسی اقتصادی طرح های دولتی مورد استفاده قرار می گیرد. شایان ذکر است که طرح های دولتی در اکثر موارد پیچیدگی های بیشتری در مقایسه با طرح های خصوصی که محاسبات را مشکل تر می کند.

در این روش منافع را بر مخارج تقسیم می کنیم و اگر حاصل تقسیم منافع بر مخارج بزرگ تر یا مساوی یک باشد، طرح اقتصادی بوده و در غیر این صورت، طرح فاقد توجیه اقتصادی قلمداد می شود.

روش يكنواخت سالانه:

برای استفاده از این روش، به عنوان پیش فرض درآمد ها و هزینه های در قالبی بزرگتر تحت عنوان دریافت ها و پرداخت های یکنواخت سالیانه یاد می کنیم. این روش از این نظر خاص است که طول پروژه در نتیجه محاسبات تغییری ایجاد نمی کند.

مطالعه مقاله  دوره بازگشت سرمایه

سنجش مقبول یا مردود بودن پروژه ها در چهارچوبی بزرگتر انجام می شود و در صورتی که پرداخت های پروژه از میانگین پرداخت های سالیانه بیشتر و یا دریافتی های پروژه از میانگین دریافت پروژه کمتر باشند پروژه غیر اقتصادی تلقی می شود و در مقابل اگر پرداخت های پروژه از میانگین پرداخت های سالیانه کمتر و یا دریافتی ها از میانگین دریافت های سالیانه بیشتر باشد یعنی پروژه اقتصادی و دارای قابلیت مالی است.

پیشگامان بی نهایت مطالعه مقاله مدیریت زنجیره تامین را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.

محاسبه نقطه سربه سر بين طرح ها

محاسبه نقطه سربه سر بين طرح ها

نوع دوم تصمیم گیری در پروژه های مهندسی “محاسبه نقطه سربه سر بين طرح ها” نام دارد. بر خلاف نوع اول تصمیم گیری که در مواردی که همه متغیر های مدل تصمیم گیری قابل کنترل بودند استفاده می شد؛ این نوع از تصمیم گیری در مواردی استفاده می شوند که ما در مدل تصمیم گیری با یک یا دو عنصر هزینه مواجهیم که یا مشکوک هستند و یا تابعی از عوامل دیگر می باشند.

در بعضی شرایط این چنینی، یکی از بهترین ترین روش های ممکن اين است كه پارامتر های غير قطعی، مشکوک و یا وابسته را به صورت یک تابع متغير بيان نموده و مقدار متغير را به گونه ای به دست آوريم كه به ازای آن، دو طرح، سر به سر شوند. بررسی با روش سر به سر به طور معمول شامل عنصر متغيری است كه بین هر دو طرح مورد بررسی مشترک است.

به طور کلی تصمیمات مورد بحث در اقتصاد مهندسی، عناصری اساسی از قبیل جریان های نقدی پول، زمان و نرخ های بهره را شامل می شود و در واقع وظیفه اقتصاد مهندسی این است که کمک کند تا با استفاده از روش های منطقی و ریاضیاتی، بهترین، به صرفه ترین و اقتصادی ترین تصمیم گیری در شرایط خاص انجام شود.

به منظور کسب اطلاعات بیشتر، مطالعه مقاله تحلیل داده را به شما عزیزان پیشنهاد می نماییم.

جهت بهره مندی از تمامی خدمات طرح توجیهی با شماره 09371639243 تماس بگیرید.

مقالات مالی و اقتصادی

ارزش آتیارزش فعلیاستراتژیاقتصادامکان سنجیبازاربازار مالیبازده ریسکبودجه ریزیتحقیقات بازارتحلیلتحلیل دادهتورم اقتصادی و دلایل آن در ایرانطرح توجیهیطرح کسب و کارمحاسبه نرخ بازگشت سرمایه (ROR)مدیریت ریسکمهندسیمهندسی اقتصادنرخ بازگشت سرمایه

Pid__irAuthor posts

پیشگامان توسعه بینهایت با بیش از چند دهه تجربه، متخصص در ارائه انواع طرح های توجیهی فنی- اقتصادی (امکان سنجی) با استفاده از بروز ترین نرم افزار های داده کاوی و بر پایه اقتصاد داده محور و تحلیل داده های کلان، آماده هوشمند سازی و تحلیل کسب و کارهای شما عزیزان می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

×