صورت های مالی حسابداری

صورت های مالی حسابداری

صورت های مالی حسابداری


مکان قرار دادن اطلاعات اقتصادی مرتبط با فعالیت های شرکت ها می باشد. صورت‌ های مالی، حداقل یکبار در طول سال تهیه ولی در خیلی از موارد، این صورت ها شش ماهه و یا حتی در صورت نیاز در مقاطع زمانی کم تر هم جمع آوری می شود. کلا مجموعه ای از قواعد که تحت عنوان اصل های پذیرفته شده حسابداری می نامند. بر نحوه جمع آوری کردن این صورت ها نظارت می کند.

اصولا سه سوال کلیدی در باره هر شرکت مطرح می باشد که جوابگویی به آنها از راه صورت های مالی به شرح زیر انجام می گردد.

 • چه داریم؟ که در راست تراز نامه جوابگوست
 • از کجا آورده ایم؟ که در چپ ترازنامه جوابگوست
 • چه کرده ایم؟ صورت سود و زیان دوره جوابگوست

صورت های مالی حسابداری:

هر یک از نوع های صورت های مالی با قصد خاصی ارائه می گردند. بر این مبنا انواع صورت های مالی حسابداری شامل:

 • صورت حساب سود و زیان
 • ترازنامه
 • صورت گردش جریان وجوه نقد
 • صورت سود و زیان جامع

ترازنامه، از اصلی ترین صورت های مالی:

ترازنامه یکی از صورت های مالی می باشد که وضعیت اقلام مالی یک شرکت را در یک زمان معین به نمایش گذاشته می شود. اجزای ترازنامه شامل این عناصر است:

 • دارایی
 • بدهی
 • سرمایه
 • حقوق صاحبان سهام

در ترازنامه دارایی ها به دو شکل دارایی ثابت و دارایی جاری در راست ثبت می گردند. بدهی ها هم در چپ ترازنامه ثبت می گردد و برای شرکت جز دارایی به شمار می آیند.

بدهکاران با وجود چک و یا اسناد پرداختنی سبب افزایش دارایی شرکت می شوند. علاوه بر آن بدهی های شرکت هم در ترازنامه ثبت می گردد. یک شرکت همواره به سهامداران و سرمایه گذاران بدهکار می باشد و به این دلیل در بخش بدهی های ترازنامه در چپ ثبت می گردد.

صورت سود و زیان:

صورت سود و زیان ارائه دهنده همه درآمد ها و هزینه های شرکت در طول دوره مالی می باشد. صورت سود و زیان شرکت نشان دهنده عملکرد یک شرکت و در آخر تصمیمات مالی مدیران و سهامداران است.

با تهیه صورت‌ سود و زیان می توان تصمیمات مالی قوی تری در برنامه های آینده یک شرکت گرفت. درآمدها و هزینه ها در مواردی‌ در صورت‌ سود و زیان‌ منعکس‌ نمی گردد که‌ به شکل معینی‌ به سبب استاندارد های‌ حسابداری‌ مستقیم به حساب حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ انتقال گردد.

اجزای صورت سود و زیان:

صورت سود و زیان با انعکاس بعد های درآمد ها و هزینه های شناسایی شده مثل درآمد عملیاتی و غیر عملیاتی محل درستی جهت ارائه دقیق‌ سود یا زیان خالص در طول دوره مالی می باشد. شامل هزینه های درج شده در صورت سود و زیان هم می توان به بهای تمام شده کالا، هزینه های عملیاتی، هزینه های غیر عملیاتی و هزینه های مالی اشاره نمود.

مطالعه مقاله  نرخ بازده داخلی تعدیل شده (MIRR)

جهت آگاهی از همه ابعاد عملکرد مالی در طول یک دوره، می بایست همه درآمدها و هزینه های‌ شناسایی‌ شده‌ طول‌ آن‌ دوره‌ را ارزیابی کرد، پس نیاز به تهیه یک صورت سود و زیان جامع در این مرحله بیشتر از قبل احساس می گردد.

پیشگامان بی نهایت مطالعه مقاله تجزیه و تحلیل مالی طرح توجيهی را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.

صورت سود و زیان جامع

صورت سود و زیان جامع

صورت سود و زیان جامع:

صورت سود و زیان جامع، یکی از صورت‌ های مالی اساسی می باشد که می بایست همه درآمد ها و هزینه های بررسی شده در دوره مالی که قابل نمایش به صاحبان سرمایه می باشد به تفکیک عنصر های تشکیل دهنده آنها نشان دهد.

در این گزارش همه چیز هایی که برای حقوق صاحبان سرمایه در نظر گرفته به غیر از آورده و ستانده صاحبان سرمایه نمایش داده می شود. صورت سود یا زیان جامع عبارتند از سود یا زیان خالص دوره بر اساس صورت سود یا زیان و سایر درآمد ها و هزینه های بررسی شده به تفکیک می باشد.

برای مثال مواردی مثل ارزیابی دوباره دارایی های ثابت مشهود، منبع تجدید بررسی سرمایه گذاری ها که به عنوان دارایی غیر جاری تقسیم می گردد، اختلاف های درآمد ها و هزینه هایی که بر مبنای استاندارد های حسابداری در حقوق صاحبان سهام مد نظر قرار می گیرد، در این گزارش مالی تاثیر فراوانی دارند.

سود و زیان جامع موسسه بعد از اصلاح حساب ها نشان داده می شود که طرز محاسبات موسسات در فعالیت های متفاوت مثل بازرگانی و یا خدماتی در این صورت مالی با هم تفاوت دارد.

صورت جریان وجوه نقد:

برای همه شرکت ها، گزارشات شامل جریان نقدینگی در طول زمان موضوعی حایز اهمیت می باشد که نشانگر همه فعالیت ها، سرمایه گذاری ها و عملکردی می باشد که هر کدام در جذب و یا خروج نقدینگی نقش دارند. شرکت ها با دریافت این صورت جریان وجوه نقد می توانند فعالیت های شرکت را بررسی نمایند و اطلاعات مفید و مطمئنی را درباره وضعیت مالی شرکت ، نقدینگی و پرداخت بدهی ها به بقیه ذینفعان بدهند.

با استفاده از صورت جریان وجوه نقد، می توان توانایی در پرداخت بدهی ها، پرداخت سود به صاحبان سهام و اطمینان از تامین مالی در برنامه های آینده را بررسی نمود.

نکات قابل تامل درباره صورت های مالی:

اطلاعات درج شده در صورت های مالی می بایست ساده و کوتاه ارائه گردد. اطلاعات ذکر شده آنگاه با اهمیت هستند که ارائه یا عدم ارائه آنها در صورت های مالی سبب تغییر در تصمیم های استفاده کنندگان صورت های مالی گردد.

مطالعه مقاله  مدیریت پروژه

نکته بسیار مهم در شناسایی اهمیت در صورت های مالی، تاثیر آن بر گرفتن یا نگرفتن تصمیم استفاده کنندگان داشته باشد. بر مبنای اصل محافظه کاری، صورت های مالی می بایست به صورتی تهیه گردند که بدون هر گونه خوش بینی یا زیاده بینی در گزارش واقعیت های مرتبط با شرکت باشند.

بر این مبنا همواره در بخش درج دارایی ها به میزان حداقل ارزش آنها و گزارش مبلغ های کمتر دارایی ها اقدام می گردد و بر عکس در خصوص هزینه ها مبلغ های بیشتر و حداکثری هزینه مندرج می گردد تا در به دست آوردن به سود حاصله از عملیات مانع از به وجود آمدن سود کاذب شود.

نکته با اهمیت این می باشد که صورت های مالی به تنهایی نمی تواند نشانگر موقعیت مالی باشد. این صورت ها آن گونه که اکثریت می پندارند مشکل نیستند، لازم می باشد که به خوبی بدانیم چگونه می بایست آنها را درک و بررسی نماییم و از این صورت ها در راستای تصمیم گیری های مدیریتی، به خصوص در زمینه مسائل مالی مورد استفاده قرار می گیرد.

محدودیت‌ صورت های مالی:

اصلی ترین محدودیت صورت های مالی حسابداری این می باشد که بر مبنای اصل بهای تمام شده تاریخی جمع آوری می شوند و نرخ تورم نادیده قرار می گیرد. کلیه صورت های مالی دارای یادداشت های توضیحی می باشند که جز جدا نشدنی صورت های مالی می باشد.

این ها به اندازه خود صورت های مالی حایز اهمیت اند و به منزله شرایط درج شده در قرارداد های رسمی یه شمار می آیند. بر این مبنا، وقتی که گزارش های سالانه عملکرد موسسه ارائه می گردد، اصولا پیشنهاد می گردد که در وهله اول یادداشت های توضیحی به همراه آن مطالعه گردد و بعد از آن صورت های مالی ارزیابی گردد.

نیاز به ارزیابی صورت های مالی:

صورت های مالی اساسی مانند صورت سود و زیان و ترازنامه، صورت گردش وجوه نقد صورت سود و زیان جامع در تحلیل بنیادی سهام از اهمیت فراوانی برخوردار است. سرمایه گذاران به دنبال یافتن فرصتی می باشند که در طول دوره زمانی معین برای آنها سوددهی خوبی را در بر داشته باشد.

در مقابل مدیران و مالکان در تلاش رشد شرکت، جذب سرمایه و توسعه مالی خودشان می باشند. همه اشخاص منفعت های مشترکی دارند و برای به دست آوردن این منافع، گرفتن تصمیمات صحیح و برنامه ریزی های اساسی موضوعی مهم می باشد.

مطالعه مقاله  ریسک مالی (Financial Risk)

کلا، صورت‌ های مالی وقتی مفید هستند که در کنار هم بررسی گردند. برای بررسی وضعیت مالی از راه صورت‌ های مالی می بایست از نسبت های مالی هم استفاده گردد.

زمانی نسبت‌ ها معانی و مفاهیم بیشتری پیدا می کنند که با نسبت‌ های سال گذشته، نسبت های رقبا در صنعت مشابه و صنعتی که در آن صنعت فعالیت می کند، مورد بررسی قرار می دهند. می بایست به این نکته توجه کرد که نسبت‌ ها نباید به تنهایی پایه و اساس تصمیم باشند. نسبت‌ ها می بایست به عنوان مکمل تصمیمات و یا راه حل ها، استفاده گردند.

افشای اطلاعات صورت های مالی:

مسئولیت فراهم کردن صورت های مالی و یادداشت ها و میزان افشای اطلاعات در یادداشت ها با رعایت استاندارد های حسابداری به عهده موسسه ولی مسئولیت اظهار نظر درباره کفایت افشای اطلاعات به عهده حسابرس می باشد. افشاگری مالی چون یک امر قضاوتی می باشد می بایست کفایت لازم برای سهامداران به وجود آورد.

اصولا تاکید شده که یادداشت ها از نظر شفافیت به شکلی تنظیم گردد که مراجعه کنندگان بتوانند تصویر و ترسیم درستی از اطلاعات در دستشان داشته باشند. برای نمونه در خصوص ارائه اطلاعاتی که در جداول توضیحی بعضی از بند های یادداشت های همراه وجود دارد، بهتر می باشد تعداد آیتم های سازنده اقلام سر فصل بقیه موارد و هم رقم بالا ترین مورد اعلام گردد.

پیشگامان بی نهایت مطالعه مقاله نوآوری چیست را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.

صورت های مالی اساسی

صورت های مالی اساسی

صورت های مالی اساسی:

مجموعه عملیات تامین مالی و فعالیت های سرمایه گذاری را به شکل مختصر صورت های مالی می نامند، گزارش هایی که از راه صورت های مالی تامین می گردد شامل موارد مهم و اطلاعات پر کاربردی می باشند که از آنها جهت سرمایه گذاری و افزایش اعتبار مورد استفاده قرار می گیرند.

گزارشگیری:

گزارش ها شامل اطلاعات مهم مالی می باشند که بر اساس موارد زیر تهیه می گردند:

 • حاصل فعالیت بنگاه اقتصادی در دوره زمانی معیین
 • تنظیم بر مبنای استاندارد های معین و بر اساس اصول حسابداری
 • استفاده برای پیش بینی و مقایسه
 • صورت های مالی اساسی

هدف تهیه صورت های مالی:

آنچه که در تدوین و فراهم کردن صورت ‌های مالی به شکل یک هدف مورد بحث می باشد ارائه اطلاعاتی از وضعیت مالی، منعطف بودن و عملکرد مالی واحد تجاری به صورتی مختصر و دسته بندی شده می باشد.

به منظور کسب اطلاعات بیشتر، مطالعه مقاله بازاریابی داده محور را به شما عزیزان پیشنهاد می نماییم.

جهت بهره مندی از تمامی خدمات طرح توجیهی با شماره 09371639243 تماس بگیرید.

مقالات مالی و اقتصادی

استراتژیامکان سنجیبازاربازاریابیبودجه ریزیتحقیقات بازارتحلیلحسابداریحسابداری مالیدادهداده کاویدیجیتالصورت مالیصورت های مالیطرح توجیهیطرح کسب و کارمالینسبت های مالی

Pid__irAuthor posts

پیشگامان توسعه بینهایت با بیش از چند دهه تجربه، متخصص در ارائه انواع طرح های توجیهی فنی- اقتصادی (امکان سنجی) با استفاده از بروز ترین نرم افزار های داده کاوی و بر پایه اقتصاد داده محور و تحلیل داده های کلان، آماده هوشمند سازی و تحلیل کسب و کارهای شما عزیزان می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *